Průkaz energetické náročnosti staveb (PENB)

       Chcete vědět jaká je energetická náročnost vašeho domu (ENB), jak kvalitní je obálka vaší budovy a jaké má váš dům tepelné ztráty? Rádi byste si ověřili, zda se pouštíte do ekonomické stavby? Potřebujete zjistit, zda váš dům bude nízkoenergetický nebo pasivní? Vyžaduje po vás stavební úřad energetický průkaz pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, jak mu ukládá energetický zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií?
       Pro vaše objekty vypracujeme Průkaz PENB - průkaz energetické náročnosti budovy (energetický průkaz ENB) zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013Sb. Pracujeme kvalitně, levně a rychle, energetické štítky a průkaz ENB vám vypracujeme do jednoho týdne. Pro rodinné domy, v případě dodání kompletní projektové dokumentace je možno zpracovat průkaz ENB do tří pracovních dnů. Průkaz ENB (PENB) vyhotovujeme již od 4.000,- Kč.
       Od 1. 1. 2009 musí být průkaz ENB zpracován pro všechny nové budovy a také pro energeticky významné rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2, například při zateplování nebo výměně oken.
       Pokud je průkaz ENB (PENB) zpracován, dokládá se při prodejích a pronájmech budovy nebo její části. Průkaz PENB přitom nesmí být starší 10 let. Provozovatelé budov s celkovou plochou větší než 1.000 m2, které jsou přístupné veřejnosti, jsou povinni průkaz ENB viditelně vyvěsit.
       Stavebnictví a trh s nemovitostmi čekají v brzké době revoluční změny. Počínaje rokem 2012 se rozšiřuje povinnost zpracovávat průkaz PENB na domy a byty, které se prodávají či pronajímají a od roku 2018, respektive 2020 se budou stavět domy jen v pasivním standardu.
       Uvedená povinnost vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES. V ČR byla tato praxe zavedena v roce 2009, přičemž postup stanovuje vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (ENB).
       Průkazy PENB se zpracovávají na celou budovu, přičemž se uvádí celková roční spotřeba kWh na 1 m2. Pokud se počínaje rokem 2012 majitel rozhodne prodat nebo pronajmout třeba jen jeden jediný byt v domě, přičemž tento dům nemusí být nový ani rekonstruovaný, musí si už průkaz ENB (PENB) obstarat a dům označit na viditelném místě štítkem s údaji o energetické náročnosti objektu (ENB). Další významnou novinkou je totiž rozšíření této povinnosti na budovy a byty se součtem užitných podlahových ploch nad 50 m2, což jsou prakticky všechny. Povinnost rozšiřující certifikaci i na prodávané a pronajímané byty vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU.

Průkaz energetické náročnosti staveb (PENB)
       Průkaz ENB (PENB) je dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb.
       Průkaz ENB (PENB) obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G.

Průkaz energetické náročnosti budov
Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná
       Jaké podklady od Vás budeme pro Průkaz ENB (PENB) potřebovat (týká se jen rodinných domů, pro ostatní budovy je potřeba dokumentace podrobnější):

 • Obecné: Adresa budovy, parcelní číslo, provozovatel

 • Provozní: počet osob v budově

 • Výkresovou dokumentaci:

  • stavební výkresy včetně skladeb konstrukcí a typu oken v rozsahu snadného zjištění ploch konstrukcí včetně velikosti oken

  • projekt elektro (zejména příkon pro osvětlení – stačí technická zpráva)

  • projekt zdravotechniky (stačí technická zpráva)

  • projekt vytápění

  • projekt vzduchotechniky (pokud je v budově vzduchotechnika)

       Jaké výhody průkaz ENB (PENB) přináší?
 • Jste majitel budovy? Průkaz ENB (PENB) vám přinese zhodnocení stavu objektu a informaci, zda můžete ušetřit za energie.

 • Hledáte kancelář nebo byt? Díky Průkazu ENB (PENB) můžete porovnat, kolik bude stát provoz.

 • Stavíte nový dům nebo rekonstruujete? Kromě zhodnocení navrženého řešení navíc splníte legislativní povinnost.

 • Prodáváte nemovitost? Kvalitní dům s nízkou spotřebou energie bude mít vyšší cenu.

 • Kupujete dům nebo byt? Získáte další cenné informace.

 • Zajímáte se o koupi novostavby domu nebo bytu? Nechte si předložit průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB)! Poprvé v historii jsou developerské společnosti tlačeny k tomu, aby stavěly domy, na kterých kromě nich vydělá i nový majitel.