Projekční kancelář TZB KOMPLET se specializuje na tyto obory:

 • vytápění

 • vzduchotechnika (klimatizace, větrání, rekuperace a teplovzdušné vytápění)

 • chlazení

 • kanalizace

 • vodovod

 • plynovod

 • inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plynovod)

 • technický dozor staveb

 • rozpočty staveb

 • Průkaz energetické náročnosti budov

  Další nabídka činností

 • konzultace a poradentství

 • analýza a zhodnocení projektů a návrhů řešení studie a předprojektová činnost

 • inženýrská činnost