Reference

   Celkem za roky 2012, 2013 a 07/2014 zpracovala naše projekční kancelář 115 projektových dokumentací a 120 Průkazů energetické náročnosti budovy. Ve výčtu níže jsou uvedeny pouze ty větší.

Rok 2012

Provozní areál firmy PP&T s.r.o., Linhartice 127
Vytápění, plynovod, rozvody chladu

Rekonstrukce zázemí sportovního centra mládeže, Chrudim
Vytápění, vzduchotechnika, kanalizace, vodovod, plynovod, vodojem
Rozpočtová investice TZB = 4.300.000,- bez DPH

Stavební úpravy společenského domu, Miřetice
Vytápění, vzduchotechnika, kanalizace, vodovod, plynovod
Rozpočtová investice TZB = 1.400.000,- bez DPH

Využití bývalého vojenského areálu DEPO Chrudim
Inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, plynovod
Rozpočtová investice TZB = 9.600.000,- bez DPH

Plynofikace zdravotního střediska, Slatiňany
Vytápění, plynovod
Rozpočtová investice TZB = 940.000,- bez DPH

Rok 2013

Nemocnice Pelhřimov, přístavba a stavební úpravy oddělení hematologie a transfúzologie
Chlazení
Rozpočtová investice TZB = 3.400.000,- bez DPH

Využití odpadního tepla z lihovaru pro vytápění objektů
Vytápění
Rozpočtová investice TZB = 700.000,- bez DPH

Novostavba tribuny, Chrudim
Vytápění, kanalizace, vodovod, využití dešťových vod pro závlahu hřišť
Rozpočtová investice TZB = 3.100.000,- bez DPH

ZTV pro 12 RD, Horka u Chrasti
Inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, plynovod
Rozpočtová investice TZB = 3.700.000,- bez DPH

PECR – apartmas hotel, 36 pokojů, wellness, obchody, Pec pod Sněžkou
Vytápění
Rozpočtová investice TZB = 2.400.000,- bez DPH

Rok 2014 (do července)

Bytové domy obytného souboru Fialka, domy „B“ – 8 b.j., „C“ – 8 b.j., „F“ – 44 b.j.
Kanalizace, vodovod, plynovod
Rozpočtová investice TZB = 5.900.000,- bez DPH